DOTAZY

 • Kdo se může projektu účastnit?

  Účastnit se mohou všechny mateřské a základní školy, které chtějí dbát o zdraví svých dětí a pedagogů.

 • Co musí školka splnit, aby obdržela certifikát?

  Podmínky udělení certifikátu jsou uvedeny zde. Dosavadní zkušenost je taková, že prozatím žádná mateřská ani základní škola s dosažením podmínek pro udělení certifikátu neměla problém.

 • Kde školení probíhá?

  Školení dětí, pedagogického sboru i rodičů probíhá ve Vaší mateřské či základní škole. Pokud je Vaše škola či školka dočasně mimo provoz, není problém zajistit náhradní prostory.

 • Jak probíhá školení dětí?

  Školení dětí probíhá převážně v dopoledních hodinách. Lektorský tým složený ze dvou lektorů se vždy věnuje pouze jedné třídě cca 45 minut. Poté přechází do další třídy a pracuje s druhou třídou. Součástí školení je individuální nácvik techniky čištění zubů. Chceme dosáhnout osobního přístupu lektora k dítěti, proto preferujeme menší skupiny dětí. V závislosti na počtu nasazených lektorských týmů jsem schopni proškolit i ty největší mateřské a základní školy během jednoho dopoledne.

 • Jak probíhá školení pedagogů?

  Pedagogy nejčastěji školíme v mateřské či základní škole dle jejich časových možností. Vlastní školení trvá zhruba 90 minut, ale po samotném školení přichází na řadu spousta otázek pedagogů, jež mohou školení prodloužit i na dvojnásobek času. To jasně dokazuje, že naše školení je pro pedagogy velmi přínosné a zajímavé.

 • Je náročné začít si ve ŠKOLCE čistit zuby?

  Čištění zubů ve školce je nenáročné a skutečně efektivní, pokud se budete držet našich pravidel. Odbourejte pastu, sedněte si do kruhu a začněte. Nic víc k tomu skutečně nepotřebujete. Jak dále s dětmi pracovat Vám prozradíme při školení.

 • Je náročné začít si ve ŠKOLE čistit zuby?

  V projektu Nechci kazy ŠKOLA se nám jedná především o proškolení dětí na prvním stupni, které si ještě plně neuvědomují rizika spojená se špatnou hygienou. Starší ročníky edukujeme především prohloubením znalostí a nácvikem správné techniky čištění zubů. Čištění zubů ve škole vymýtí kazivost zubů ze školních lavic.

Tato prezentace byla vytvořena v roce 2011