PODMÍNKY

Podmínky pro udělení certifikátu v bodech:

  • Děti každoročně absolvují školení Zoubky jako perličky.
  • Pedagogický sbor absolvuje kurz dentální hygieny.
  • Zavedení ústní hygieny do každodenního provozu mateřské školy.
  • Každodenní práce pedagogů s dětmi v oblasti zubní hygieny.
  • Používání kvalitních zubních kartáčků.
  • Obměna zubních kartáčků na základě jejich opotřebení.

Děti absolvují školení zubní hygieny Zoubky jako perličky.

Projekt Nechci kazy ŠKOLKA vychází z koncepce velmi úspěšného projektu Zoubky jako perličky. Projekt Zoubky perličky vznikl jako reakce na špatný stav dětské zubní hygieny a klade si za cíl zlepšit úroveň péče o zuby u dětí v mateřských školách a prvním stupni základních škol. Interaktivní formou tak učíme děti pečovat o dutinu ústní, přijatelnou formou vysvětluje vznik zubního kazu a především motivuje děti k čištění zubů. Klíčovou pasáží celé výuky je individuální mechanický nácvik správného čištění zoubků.

Pedagogický sbor absolvuje školení dentální hygieny.

Pedagogický sbor je nedílnou součástí projektu Nechci kazy ŠKOLKA. Jednou z podmínek udělení certifikátu je zavedení správné ústní hygieny do každodenního provozu mateřské školy. Zde je důležité aby pedagogové opravovali a dále motivovali děti k čištění zoubků. Proto klademe velký důraz na znalosti pedagogického sboru z oblasti dentalní hygieny. Každý pedagog absolvuje školení ve kterém bude seznámen se všemi aspekty péče o zuby. A dále kontinuálně vzděláván.

Zavedení ústní hygieny do každodenního provozu mateřské školy.

Docílit zdravého chrupu u dětí, můžeme pouze tehdy budou-li si je děti čistit. Ačkoliv tato věta zní jako klišé, skutečnost je taková, že řada dětí si zoubky nečistí. Proto je podmínkou pro udělení certifikátu Nechci kazy ŠKOLKA zavedení ústní hygieny do každodenního provozu mateřské školy. Děti společně s pedagogickým sborem zde budou pečovat nejen o chrup ale hlavně svoje zdraví, které úzce s dutinou ústní souvisí.

Škola musí zajistit kvalitní dětské zubní kartáčky.

Na trhu se vyskytuje malé množství kvalitních zubních kartáčků, obzvláště dětských kartáčků. Občanské sdružení Nechci kazy vybralo tři vysoce kvalitní dětské zubní kartáčky, které splňují naše požadavky. Kartáček musí být měkký, rovně zastřižený a s dostatečně malou hlavičkou, která umožňuje se volně pohybovat v dětských ústech. Podmínkou pro udělení certifikátu je, že mateřská škola bude garantovat používaní jednoho z těchto kartáčků a pravidelně je obměňovat. Nekvalitní nebo opotřebovaný zubní kartáček výrazně snižuje kvalitu ústní hygieny.

Tato prezentace byla vytvořena v roce 2011