O NÁS

Společnost a občanské sdružení Nechci kazy jsou součástí České stomatologické společnosti.

Roku 2009 založili studenti 1. lékařské fakulty UK v Praze Jakub Šulta a Ing. Lukáš Kaloš společnost a občanské sdružení Nechci kazy. Reagovali tak na neuspokojivý stav zubního zdraví obyvatel. Hlavním cílem společnosti je stomatologická osvěta zaměřena nejen na prevenci a ústní hygienu, ale také na vysvětlení detailů jednotlivých stomatologických výkonů. „Celé řadě zubních onemocnění, jako je parodontitida nebo zubní kaz, lze předejít kvalitní preventivní péčí o chrup. Většina lidí to ví, a přesto je preventivní péče o zuby v České republice na nízké úrovni.“ říká Lukáš Kaloš a Jakub Šulta k tomu dodává: „Proto je nezbytné provádět osvětu stomatologické péče nejen u dospělých, ale také u dětí od nejútlejšího věku.

Naučit veřejnost správně pečovat o svůj chrup je výchozím bodem zdraví obyvatelstva.“ Edukační projekty společnosti Nechci kazy zasahují širokou věkovou strukturu v několika na sebe navazujících projektech zaměřených na předškolní děti, školáky a dospělé. Hlavním projektem je vzdělávací portál o zubním lékařství www.nechcikazy.cz, který včetně stomatologických článků obsahuje také vyhledávač stomatologů, zubní poradnu či chystanou video-výukovou sekci. Projekt Zoubky jako perličky reaguje na špatný stav dětské zubní hygieny a klade si za cíl zlepšit úroveň péče o zuby u dětí v mateřských školách a 1. stupni škol základních. Vzdělávácí systém doplňují projekty Stop kazům! zaměřený na školáky a Prozuby! orientovaný na dospělou část populace.

Pro mateřské školy a základní školy, které pečují o své zuby komplexně a dlouhodobě vznikl projekt Nechci kazy ŠKOLKA a Nechci kazy ŠKOLA. Instituce zapojené do těchto projektů jsou kontinuálně vzdělávány a kontrolovány a posléze certifikovány. Pro vědecké a statistické účely dlouhodobě sledujeme stav orálního zdraví obyvatelstva v jednotlivých regionech ČR. Komplexnost vzdělávacího systému podtrhuje řada mediálních programů a kampaní, zaměřených na všechny věkové skupiny.

Projekty Nechci kazy

www.nechcikazy.cz
- webový portál
- nezávislý zdroj informací o zubním lékařství

Zoubky jako perličky
- Vzdělávací program pro mateřské školky
- Z jeho konceptu vznikl dlouhodobý program pro mateřské školy Nechci kazy     ŠKOLKA

Stop kazům!
- Vzdělávací program zaměřený na žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol

ProZuby
- Vzdělávací program jehož cílovou skupinou je dospělá část populace

Tato prezentace byla vytvořena v roce 2011