Pro školky a školy

Projekt Nechci kazy ŠKOLKA a Nechci kazy ŠKOLA vznikl jako reakce na neuspokojivý stav zubní hygieny u dětí předškolního a školního věku. Klademe si za cíl zlepšit informovanost široké veřejnosti o dentální hygieně a naučit děti již od nejútlejšího věku, jak správně pečovat o své zoubky.

Pro školky a školy

Vzhledem k dlouhodobému charakteru projektu a nutnosti spolupráce ze strany mateřské či základní školy si zúčastněné školy v projektu pečlivě vybíráme. Projekt přináší mateřským a základním školám řadu benefitů, mezi které patří jejich medializace, vzdělávácí kurzy zdarma, výrazné slevy na hygienické pomůcky a v neposlední řadě odlišení se od jiných škol a školek. Dalším důvodem, proč se školy do projektu hlásí, je snaha vedení škol poskytnout dětem nadstandardní vzdělání v oblasti, která děti dlouhodobě rozvíjí, obohacuje a umožní jim vyhnout se mnoha zdravotním komplikacím.

Udělení certifikátu

Každá mateřská a základní škola zapojená do projektu, která se pečlivě stará o zubní zdraví svých žáků, je kontrolována a posléze certifikována. Certifikát kvality uděluje Česká stomatologická společnost a občanské sdružení Nechci kazy. Každý certifikát má platnost jeden rok, poté je udělen další certifikát, který je navázán na prohloubení znalostí pedagogického sboru v oblasti dentální hygieny a opětovné motivování dětí školením zubní hygieny.

Co Vám projekt přinese

Účastí v projektu Nechci kazy ŠKOLKA a Nechci kazy ŠKOLA se budete výrazně podílet na snížení kazivosti zubů nejen u vašich žáků, ale také vašeho pedagogického sboru, rodičů dětí a jejich širokého okolí. Školení jsou koncipována nenucenou a zábavnou formou tak, abychom ozřejmili základní pravidla dentální hygieny a předali Vám je formou, kterou můžete volně šířit dále.

Tato prezentace byla vytvořena v roce 2011