Odborná garance

Program je realizován ve spolupráci s občanským sdružením “ Nechci kazy“. Za dětičkami v mateřských školách vyrážejí mladí medici – budoucí stomatologové z 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze a zábavnou formou seznamují děti s problema- tikou čištění zoubků. Partnerem vzdělávacího programu je Česká stomatologická společnost.

Odbornými garanty jsou MUDr. Eduard Kuhn, MDDr., Ing. Lukáš Kaloš, MDDr. Jakub Šulta.

Tato prezentace byla vytvořena v roce 2011